web d'ASOCAIRE
Calculatz eth sòn embarg Qui èm Era nòsta Mission Per qué aguest servici? Consideracions Contacte
Web d'ASOCAIRE
Auem utilizat un sistèma automatic entà arrevirar aguesta pagina. Per açò, ei possible que contengue imprecisiones o errors gramaticaus.
Pregam es sues desculpes. Eth nòste objectiu ei qu'aguest tèxte li resulte legible e util. Fòrça gràcies.
Tèxte actualizat eth 16 de hereuèr de 2024
Menu
Menu
Web d'ASOCAIRE
Auem utilizat un sistèma automatic entà arrevirar aguesta pagina. Per açò, ei possible que contengue imprecisiones o errors gramaticaus.
Pregam es sues desculpes. Eth nòste objectiu ei qu'aguest tèxte li resulte legible e util. Fòrça gràcies.
Tèxte actualizat eth 16 de hereuèr de 2024

SELECCIONE ERA LENGUA DESIRADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Per qué aguest manuau?


mi foto

Des der an 2012 luti contra embargs executadi indebidamente, tanta envolòpa eth mèn salari (pension de jubilacion, en mèn cas) coma envolòpa eth compde corrent bancària e, quitament, envolòpa era devolucion dera Imposada envolòpa era Renda des Persones Fisiques (IRPF) qu'efectue era Agéncia Estatau dera Administracion Tributària (AEAT) coma resultat dera liquidacion annau de tau impòst.

Açò m'a permetut recuperar es impòrts embargados indebidamente, en toti es casi (enquiath moment, en ueit oportunitats).

En toti e cadun d'eri, è presentat es mèns escrits de reclamacion dirèctaments, donques qu'era lei permet, en aguesti supausadi, anar sense besonh d'èster representat per Avocat ne Procurador.

Çò d'anterior, junhut ara certitud que mensualmente se produsissen un nombre fòrça anautit d'embargs indegudi sobratz salaris e pensions, atau coma damb periodicitat annau, envolòpa es devolucions dera IRPF qu'efectue era AEAT, m'animèc a póner era mia experiéncia en coneishença d'aqueres persones que, en tot sofrir aguesta irregularitat, pas son conscientes que dispòsen d'elements entara sua defensa.

E anèc per açò que me decidí a escríuer aguest Manuau.

En aguesta òbra se desvolòpe era teoria entara defensa des afectadi, en tot exposar es aspèctes legaus que la apiegen, en tot convertir-se atau en complement ideau dera presenta web que Vos visitetz.

Eth sòn desvolopament ei enfocat a arténher er objectiu que, persones lègues ena matèria (e junhetz còp confirmat que sofrissen embargs indegudi), aquerisquen era coneishença dera problematica deth sòn cas concrèt e de çò qu'era lei determine en emparament des sòns drets, entà, tre aguest moment, siguen capaci de presentar-se en defensa des sòns interèssi en tot arribar, quitament, a elaborar es sòns pròpris escrits de reclamacion.

Aute objectiu mès umil ei eth de arribar a èster un practic element de consulta entà professionaus, donques que pòden trobar orientacions que resulten interessantes entad Exercisqui dera sua foncion.

Aguesta òbra, coma ei obligat e atau s'especifique en cadun des sòns volums, a passat es tramits legaus exigidi entara sua publicacion e distribucion, tant en çò que toque ath Registre dera Proprietat Intellectuau, coma ath sòn Depaus Legau e ara obtencion deth corresponent ISBN.

Independentaments de tramitar era sua publicacion per Editoriaus especializades en aguesta tematica, se tròbe disponibla en AMAZON, a on ei accessibla, plan peth sòn títol ¡¡SOCORRO!! Me embargan ...y no hay derecho! o peth nòm deth sòn autor José Antonio Sanz de la Tajada .

Trabalhi en ampliament d'aguest Manuau, entà incorporar eth tractament de casi cèrtaments controvertidi coma son:

 • Er embarg de les pagues extraordinàries (plan s'abonen distribuïdes cada mes amassa damb era nomina mensuau, o plan siguen abonades integralaments en determinadi mesi).
 • Er embarg dera devolucion annau der IRPF (dirèctaments efectuat pera AEAT o dempús d'èster entrat en compde corrent).

E tanben entà exposar eth camin a seguir entà presentar Recors de Reposición, deuant er inesperat e injust arrefús des nòstes allegacions per part deth jutjat, ar exigir (indebidamente) qu'ena nòsta reclamacion auem d'èster assistidi per representacion Letrada.

Aguest manuau s'a estructurat en tot acorropar cadun des scenaris damb problematica comuna, en tot perseguir damb açò er arténher junhetz exposicion mès clara, que permete que cada lector pogue centrar era sua atencion especificaments d'aqueri documents que siguen d'utilitat e aplicacion en sòn cas concrèt. Objectiu que creï artenhut.

D'aguesta intencion a resultat era òbra estructurada enes següents volums tematics especifics:

Guida Practica Manuau monografic de 174 pagines, que se desvolòpen en eth era teoria e aspèctes legaus precisi entara defensa deuant embargs indegudi de salaris, plan envolòpa era nomina o contra eth compde corrent, orientat entà que, persones lègues ena matèria, se sofrissen embargs indegudi, poguen conéisher çò qu'era lei determine en emparament des sòns drets.

Çò de manifestat s'apiege en un conjunt d'ueit casi reaus damb era experiéncia practica qu'a permetut ar autor trionfar en diuèrses situacions deuant embargs qu'a sofrit, en tot aportar còpia dera documentacion reau des madeishi.

Aguesta Guida ei, ath sòn còp, er entratge comun a cadun des volums en que se desvolòpe era accion a seguir enes 16 desparièrs scenaris identificadi segontes era natura e posita der embarg.

En era se hè referéncia dirècta a 12 leis (que se ne desvolòpen 69 articles o cites) e a 37 senténcies e doctrines judiciaus.Volum I - Embarg UNIC sobratz NOMINA Enes sòns 310 pagines se desvolòpen modèls des escrits precisi entà reclamar EMBARGS INDEGUDI EXECUTADI ENVOLÒPA ERA NOMINA, quan se realize un embarg exclusiu e ordenat, plan per un Organ Judiciau, o per un Organisme dera Administracion Centrau, Locau o Autonomica.

Aguesti scenaris son introdusidi per ua exposicion teorica des principis e caracteristiques d'aguest tipe d'embargs.

Se hè referéncia dirècta a 13 leis (que se ne desvolòpen 88 articles o cites) e a 37 senténcies e doctrines judiciaus, totes eres referides ad aguesta problematica.

Se contemplen es següents scenaris especifics. Cadun d'eri ei introdusit per ua exposicion teorica des principis e caracteristiques er embarg deth sòn tipe:

 • * Scenaris 1 Embargs UNICS sobratz nomina, ordenadi per organ Judiciau
  • ** Scenari 1.1 En pagament de PENSION DE NEURITUDS
  • ** Scenari 1.2 En pagament de DEUTE PER IPOTÈCA
  • ** Scenari 1.3 En pagament de DEUTE D'AUTA NATURA
 • * Scenari 2 Embarg UNIC sobratz nomina, ordenat per organisme dera Administracion Publica


Volum II - Embarg sobratz Compde Corrent En aguest volum, e a trauès des sòns 280 pagines, se desvolòpen es escrits precisi entà reclamar EMBARGS INDEGUDI EXECUTADI ENVOLÒPA ETH COMPDE CORRENT que s'ABONEN EN eth ES PERCEPCIONS SALARIAUS DETH EMBARGADO e qu'agen estat ordenadi, plan per un Organ Judiciau, o per un Organisme dera Administracion Centrau, Locau o Autonomica.

S'introdusís per ua exposicion teorica des principis e caracteristiques d'aguest tipe d'embargs.

En aguest volum se hè referéncia dirècta a 13 leis (que se ne desvolòpen 81 articles o cites) e a 38 senténcies e doctrines judiciaus, totes eres referides ad aguesta problematica.

Se contemple eth següent scenari especific.

 • * Scenari 3 Embarg sobratz saldo en Compde Corrent, ordenat per organ Judiciau o organisme dera Administracion Publica


Volum III - Embarg CONCURRENT sobratz Nomina A trauès des sòns 324 pagines, se desvolòpen es escrits precisi entà reclamar EMBARGS INDEGUDI EXECUTADI ENVOLÒPA ES PERCEPCIONS SALARIAUS e que s'executen SIMULTANÈAMENTS damb d'auti embargs sobratz es madeishes, en tot auer estat ordenadi, plan per un Organ Judiciau, o per un Organisme dera Administracion Centrau, Locau o Autonomica.

Aguesti scenaris son introdusidi per ua exposicion teorica des principis e caracteristiques d'aguest tipe d'embargs.

En eth se hè referéncia dirècta a 13 leis (que se ne desvolòpen 88 articles o cites) e a 38 senténcies e doctrines judiciaus, totes eres referides ad aguesta problematica.

 • * Scenaris 4 Embargs CONCURRENTS sobratz nomina, ordenadi per organ Judiciau
  • ** Scenari 4.1 En pagament de PENSION DE NEURITUDS
  • ** Scenari 4.2 En pagament de DEUTE PER IPOTÈCA
  • ** Scenari 4.3 En pagament de DEUTE D'AUTA NATURA
 • * Scenari 5 Embarg CONCURRENT sobratz nomina, ordenat per organisme dera Administracion PublicaVolum IV - Revision der impòrt der embarg e d'auti scenaris En aguest volum, e a trauès des sòns 290 pagines, se desvolòpen es escrits precisi entà reclamar era revision der impòrt d'EMBARGS INDEGUDI EXECUTADI ENVOLÒPA ES PERCEPCIONS SALARIAUS DETH EMBARGADO, per auer-se modificat es paramètres que determinen er impòrt d'aqueri.

Tanben se contemplen d'autes particularitats, coma eth besonh d'iniciar demanda en reclamacion de quantitat embargada indebidament; com an d'èster afectadi d'auti salaris deth embargado e/o deth sòn cónyuge, atau coma d'auti supausadi mès especifics. Aguesti scenaris son introdusidi per ua exposicion teorica des principis e caracteristiques d'aguest tipe d'embargs.

En eth se hè referéncia dirècta a 13 leis (que se ne desvolòpen 83 articles o cites) e a 38 senténcies e doctrines judiciaus, totes eres referides ad aguesta problematica.

 • * Scenari 6 Revision der impòrt embargado, deuant organ Judiciau o organisme dera Administracion Publica, per cambiament de paramètres
 • * Scenari 7 Iniciar demanda en reclamacion de quantitat, deuant organ Judiciau
 • * Scenari 8 Sollicitar revision d'embargs prealables
 • * Scenari 9 Embarg qu'afècte a d'auti salaris deth pròpri embargado o deth sòn cónyuge
 • * Scenari 10 Evitar cambiament de Jurisdiccion


Volum V - Reclamacion deuant Entitat Financèra e Banc d'Espanha Enes 286 pagines deth present volum se desvolòpen es escrits precisi entà reclamar era revision d'EMBARGS INDEGUDI EXECUTADI ENVOLÒPA ETH COMPDE CORRENT QU'ARRECEP ES PERCEPCIONS SALARIAUS DETH EMBARGADO, plan deuant era Entitat Financèra o eth Banc d'Espanha. Aguesti scenaris son introdusidi per ua exposicion teorica des principis e caracteristiques d'aguest tipe d'embargs.

En eth se hè referéncia dirècta a 12 leis (que se ne desvolòpen 69 articles o cites) e a 37 senténcies e doctrines judiciaus, totes eres referides ad aguesta problematica.

 • * Scenari 11 Reclamar embarg indegut deuant Entitat Financèra
 • * Scenari 12 Reclamar embarg indegut deuant Banc d'Espanha


Volumen RECOPILATORIO Enes 776 pagines d'aguest volum s'acorròpen es 16 scenaris identificadi e desvolopadi enes cinc volums anteriors en que s'a dividit aguesta òbra, damb es modèls d'escrits de reclamacion a presentar en toti e cadun d'eri.

Pes sues caracteristiques, aguest volum se considère util coma consulta generica entà professionaus, mès açò pas excludís era sua utilitat coma miei de consulta per part de persones interessades en tèma e lègues en aguesta matèria.APÉNDICE - Taules Salari Minim Interprofesionau Era òbra se culmine damb aguest volum, que se desvolòpen en eth es taules a aplicar entà calcular er Impòrt Maximal susceptible d'èster embargado, entà çò que cau auer en consideracion eth Salari Minim Interprofesionau (SMI) en vigor en cada an.

En eth s'includissen es de besonh, tre es referides ar an 2018 e enquiar an actuau.

Damb aguesta estructura se perseguís que pas se veigue modificat eth contengut de cadun des volums restants, encara que se modifique eth Salari Minim Interprofesionau. En tau cas, unicaments se veirie afectat eth present volum, mejançant era incorporacion des taules de besonh entàs calculs damb er impòrt qu'era Lei establitz entath nau periòde annau.

Donques, aguest volum ei complementari a cadun que ne constituïssen aguesta òbra.

Enes taules que s'includissen s'a en consideracion es desparièrs paramètres a aplicar en cadua des caracteristiques qu'afècten entà dit calcul (embarg sense d'autes particularitats especifiques o embarg motivat per pagament de deute per ipotèca en tot presentar, en aguest cas, es desparières taules qu'atenguen ara existéncia o pas de membres ena unitat familhau damb percepcions inferiores ath Salari Minim Interprofesionau, en tot desvolopar es taules de besonh des de cap enquia quate membres en aguestes circonstàncies).

Egalaments se desvolòpen, en totes e cadua des ipotèsis, taules diferenciades entàs casi en que les Pagues Extraordinàries s'abonen distribuïdes damb era nomina mensuau.

Ath produsir-se junhetz modificacion deth Salari Minim Interprofesionau unicaments serà de besonh era edicion d'ua naua version d'aguest volum.CONJUNT DERA ÒBRA
Manual completo

En aguesta imatge se pòt apreciar eth conjunt des ueit exemplars que constituïssen aguesta òbra.