web d'ASOCAIRE Web d'ASOCAIRE
Calcule els seus embargaments ¿Quins som? Nostra Missio ¿Per que este servici? Consideracions Contacte
web d'ASOCAIRE
Text actualitzat el 06 de Febrer de 2020
Menu
Menu
web d'ASOCAIRE
Text actualitzat el 06 de Febrer de 2020

Formulari de contacte

Es obligatori que complimente, al menys, els camps marcats en '*' i resaltats en negreta.

Les dades personals arreplegats seran incorporats i tractats per ASOCAIRE, per a poder mantindre relació amb l'usuari, i atendre els seus possibles suggeriments o reclamacions.
No podran ser cedits a tercers, en cap supòsit.
L'interessat podrà revocar, en qualsevol moment, la seua autorització per a la utilització i tractament de les seues dades, davant d'ASOCAIRE, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

I, per a qualsevol qüestio, pot contactar directament en mosatros en la direccio
jasanz@asocaire.org.es